KARNETY CZASOWE, jednodniowe
 Sezon główny
od 25.12.2016 do 5.3.2017
Sezon poboczny
do 24.12.2016, od 6.3.2017
Dorośli
od 18 lat
Młodzież / senior
6-17 lat / od 65 lat
Dzieci
6-13,99 lat
Dorośli
od 18 lat
Młodzież / senior
6-17 lat / od 65 lat
Dzieci
6-13,99 lat
4 godzinny 550 440 380 470 370 330
1 dzień 650 520 450 550 440 390
08.00-12.00 490 390 340 410 330 290
12.00-16.00 440 350 310 370 300 260
13.00-16.00 400 320 280 340 270 240
14.00-16.00 300 240 210 260 200 180
Rodzinna 2+1 1600 1350
Rodzinna 2+2 1900 1650
Rodzinna 2+3 2100 1880
KARNETY KILKUDNIOWE
 Sezon główny
od 25.12.2016 do 5.3.2017
Sezon poboczny
do 24.12.2016, od 6.3.2017
Dorośli
od 18 lat
Młodzież
14-17,99 lat
Dzieci
6-13,99 lat
Dorośli
od 18 lat
Młodzież
14-17,99 lat
Dzieci
6-13,99 lat
2 dni 1150 920 810 980 780 690
3 dni 1650 1350 1150 1400 1150 980
4 z 7 dni 2150 1750 1500 1830 1490 1280
5 z 7 dni 2700 2150 1850 2300 1850 1580
6 z 7 dni 3100 2450 2150 2600 2090 1830
KARNETY PUNKTOWE
Ważność 1 sezonu
300 punktów 720
JAZDA POJEDYŃCZA
NumerNazwaPunktyDorośli
od 18 lat
Młodzież
14-17,99 lat
Dzieci
4-13 lat
A1 Horní Domky 50 100 80 70
A2 Křížek 6      
A3 Zalomený 16      
A4 Montaz 16      
A5 LD Lysá hora 50 100 80 70
A6 Kaprun I 4      
A7 Kaprun II 4      
A8 Snowpark 6      

Uwaga!

 • Bilety są automatycznie sprzedawane na karty elektroniczne (karty chipowe), które są wydawane za kaucją w wysokości 50,– CZK.
 • Komunikacja kolejką linową Horní Domky A1 w okresie zimowym jest możliwa wyłącznie z nartami lub snowboardem na nogach (HORNÍ DOMKY). Nadzwyczajne przejazdy dla pieszych o godz. 7:50 oraz o godz. 16:00.
 • Podczas przejazdu powrotnego kolejką linową Łysa Góra (Lysá hora) A5 można skorzystać z biletu „przejazd w dół“.
 • Wszystkie bilety są nieprzenośne. Zakazuje się ich odsprzedaż lub wypożyczanie innej osobie. System kas i terminali jest monitorowany kamerami i osoba posiadająca odsprzedany lub pożyczony bilet naraża się na możliwość zablokowania biletu.
 • Zabrania się wystawiać karnet nadmiernemu działaniu ciepła, pola magnetycznego oraz telefonu komórkowego, mechanicznie go niszczyć i zginać.
 • Rekompensata za niewykorzystany karnet jest udzielana wtedy, jeśli pojemność urządzeń przewozowych obniży się o ponad 50 % przez okres dłuższy niż 1,5 godziny. Za zgubione i uszkodzone karnety rekompensaty nie są udzielane.
 • Zakupieniem karnetu i skorzystaniem z prawa do przewozu podróżujący zobowiązuje się do respektowania umownych warunków przewozowych, iinstrukcje dla pasażerów, instrukcji pracowników urządzenia przewozowego oraz instrukcji przedstawionych w formie znaków (piktogramów).
 • W przypadku niedotrzymania umownych warunków przewozowych, instrukcji dla podróżnych oraz instrukcji dla użytkowników tras narciarskich, przede wszystkim w przypadku wyprzedzania i jazdy poza wyznaczone trasy zjazdowe, operator urządzenia zastrzega sobie prawo do wykluczenia takiego uczestnika z transportu.
 • Zakaz wstępu na stoki narciarskie po godzinie 16:00. Trwają regularne przygotowanie nartostrady ratrakiem z urządzeniem nawijającym – zagrożenie dla życia!!!

Godziny otwarcia

 • Początek uruchomienia wszystkich urządzeń o godz. 8.00, oprócz kolejki linowej Lysá hora A5, gdzie uruchomienie następuje o godz. 8.15.
 • Koniec eksploatacji wszystkich urządzeń następuje o godz. 16.00, z wyjątkiem kolejki linowej Lysá hora A5, gdzie koniec eksploatacji do 17 stycznia 2014 jeździ do godz. 15:30

Karnety punktowe

 • Są sprzedawane w obowiązujących wartościach według cennika lub w wartościach zmiennych w zakresie od 60 do 600 punktów.
 • Podróżujący jest zobowiązany śledzić aktualny stan reszty punktów na karnecie podczas przejścia przez turnikiet.
 • Punkty pozostałe na karnecie, które nie wystarczają, by realizować jedną jazdę są automatycznie doliczone przy kupnie następnego karnetu punktowego. Jeżeli nie zostanie dostarczony kolejny karnet, turnikiet nie umożliwi przejścia.
 • Karnet punktowy jest ważny jeden sezon.

Zniżki udzielane dla

 • Seniorzy nad 65 lat – 15%, młodzież 10%, dzieci 35%.
 • Kursy szkolne powyżej 15 osób – 15%, w okresie od 2 stycznia 2014 – 17 stycznia 2014 r. oraz od 17 marca 2014 zniżka 30%. Zniżki 30% dotyczy tylko biletów okresowych w jeden dzień (można wykupić tylko po przedstawieniu wypełnionego formularza, który można ściągnąć z www.skiareal-rokytnice.cz).
 • Podróżujących, którzy są zakwaterowani u członków Stowarzyszenia dla RC (oryginalna nazwa: Sdružení pro CR) benefit karty – 15% (wyłącznie na karnety punktowe i karnety kilkudniowe).
 • Zniżek nie można zliczać!

Bilety dla dzieci

 • Dzieci od 4 do 13 lat.
 • Dzieci do 4 lat w towarzystwie osoby starszej 15 lat mają przejazd darmowy. Jeżeli jednak jadą samodzielnie na urządzeniu przewozowym, muszą mieć własny ważny bilet.
 • Za młodzież są uważane osoby w wieku od 14 do 17 lat. Na wniosek młodzieży okazać stosowny dokument.

Parkingi

 • P4 – 7:00 do 7:00 p.m. Bezpłatny (07:00 p.m. do 7:00 100 CZK / pojazdu)
 • P3 – 7:00 do 7:00 p.m. Bezpłatny (07:00 p.m. do 7:00 100 CZK / pojazdu)
 • P2 – 7:00 do 10:00 p.m. Bezpłatny (22:00 – 7:00 100 CZK / pojazd)
 • P1 – Nonstop, stwardnienie-paid
  (1/2 godziny: bezpłatnie, każda dodatkowa godzina 25 CZK, max 125 CZK, 1 dzień:. 125 CZK)